Zimske pnevmatike

Prikazujem 25–48 od 2423 rezultatov

br_lm001

BRIDGESTONE LM-001* RFT XL

Indeks hitrosti: V
Nosilnost: 92

225/40VR18 BRIDGESTONE TL LM-001* RFT XL (EU) 92V

136,46 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-001* RFT XL

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 95

225/45HR18 BRIDGESTONE TL LM-001* RFT XL (EU) 95H *E*

154,56 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-001* RFT XL

Indeks hitrosti: V
Nosilnost: 105

245/50VR19 BRIDGESTONE TL LM-001* RFT XL 105V *E*

196,44 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-001* RFT XL

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 104

225/60HR18 BRIDGESTONE TL LM001 * RFT XL (EU)104H *E*

193,41 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-001* RFT XL

Indeks hitrosti: V
Nosilnost: 92

225/40VR18 BRIDGESTONE TL LM-001* RFT XL (EU) 92V *E*

133,70 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-001* XL

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 104

225/60HR18 BRIDGESTONE TL LM001* XL (EU) 104H *E*

169,58 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-001* XL

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 96

205/60HR16 BRIDGESTONE TL LM-001 * XL 96H *E*

117,48 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 91

225/45HR17 BRIDGESTONE TL LM-005 91H *E*

121,11 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 102

225/65HR17 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU)102H *E*

161,85 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: T
Nosilnost: 91

195/65TR15 BRIDGESTONE TL LM-005 91T *E*

71,08 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 97

225/55HR17 BRIDGESTONE TL LM-005 97H *E*

138,40 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 87

195/55HR16 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 87H *E*

99,09 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: T
Nosilnost: 82

185/55TR15 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 82T *E*

103,61 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 89

195/60HR16 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 89H *E*

101,39 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 96

215/60HR17 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 96H *E*

121,11 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: T
Nosilnost: 88

185/65TR15 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 88T *E*

76,68 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 91

205/55HR16 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 91H *E*

90,08 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 93

205/60HR17 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 93H *E*

143,66 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: V
Nosilnost: 92

215/50VR18 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 92V *E*

172,88 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: H
Nosilnost: 98

215/65HR16 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 98H *E*

116,20 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: T
Nosilnost: 79

165/65TR14 BRIDGESTONE TL LM-005 79T *E*

81,79 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: T
Nosilnost: 82

175/65TR14 BRIDGESTONE TL LM-005 82T *E*

74,33 z DDV Dodaj v košarico
Označba

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: T
Nosilnost: 936

215/50TR19 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 93T *E*

170,39 z DDV Dodaj v košarico
br_lm005

BRIDGESTONE LM-005

Indeks hitrosti: T
Nosilnost: 84

175/70TR14 BRIDGESTONE TL LM-005 (EU) 84T *E*

80,72 z DDV Dodaj v košarico